Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Gwybodaeth Cyswllt

Question Title

* 2. Ym mha ardal mae prif sefydliad eich busnes wedi ei leoli?

Question Title

* 3. Maint y busnes/sefydliad?

Question Title

* 4. O ystyried prif weithgareddau eich busnes, pa sector sy’n eich disgrifio chi orau?

Question Title

* 5. Heriau rydych yn gwynebu fel busnes? (Dewiswch bob un sy'n berthnasol)

Question Title

* 6. Ydych chi'n bwriadu recriwtio yn y 12 mis nesaf?

0 of 27 answered
 

T