Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Manylion

Question Title

* 2. Enw'r Ci

Question Title

* 3. Ardal(oedd) rydym yn cerdded ynddynt fel arfer

Question Title

* 4. Ydych chi’n teimlo bod baw cŵn yn broblem yn yr ardal(oedd) lle rydych yn mynd â’ch ci am dro?

Question Title

* 5. Yn fras faint o achosion sy’n digwydd yn ddyddiol

0 100
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 6. Oeddech chi’n gwybod eich bod yn gallu rhoi baw cŵn mewn biniau stryd/parc?

Question Title

* 7. Ydych chi’n gwybod ble mae’r biniau yn y man lle rydych chi’n mynd â’ch ci am dro?

Question Title

* 8. Oes gennych unrhyw sylwadau eraill ynghylch y man lle rydych chi’n mynd â’ch ci am dro?

Question Title

* 9. Yr Addewid Gadael Dim Ond Ôl Troed

1. Byddaf yn glanhau ar ôl fy nghi bob tro ac yn gwaredu’r bag yn briodol.

2. Byddaf i a’m ci yn gwisgo’n bathodynnau Hyrwyddwyr lle bo’n bosibl i ddangos i eraill ein bod yn Hyrwyddwyr.

3. Byddaf yn cario bagiau ychwanegol i’w rhoi i bobl os oes angen.

4. Er fy mod yn Hyrwyddwr ni fyddaf yn mynd at gerddwyr cŵn eraill am eu cŵn yn baeddu. Deallaf nad ymgyrch felly yw ‘Gadael Dim Ond Ôl Troed’ ond mae’n ffordd gyfeillgar o atgoffa cerddwyr cŵn eraill i newid agweddau ac ymddygiad.

5. Cytunaf i gymryd rhan mewn arolygon ymgyrch gan Gyngor Caerdydd.
 

Rwyf wedi darllen ac yn cytuno i gydymffurfio â’r Addewid Gadael Olion Pawen yn Unig?

Question Title

* 10. Llofnod

0 of 10 answered
 

T