Pharmacological treatment of children and adolescents with mental health conditons

Dan l-istħarriġ jista’ jitwieġeb minn ġenitur,  jew minn tifel/żagħżugħ (sa l-età ta’ 18-il sena) b’superviżjoni ta’ ġenitur, jew it-tnejn (stħarriġ wieħed mimli mill-ġenitur u stħarriġ wieħed mitmum mit-tifel/żagħżugħ). Bħala parti min-Netwerk tal-Psikofarmakoloġija tat-Tfal u tal-Adolexxenti tal-ECNP, (https://www.ecnp.eu/research-innovation/networks-thematic-working-groups/List-ECNP-Networks/Child-and-adolescent-neuropsychopharmacology), ikkonċernat bit-twaqqif tat-triq għall-iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-edukazzjoni fir-rigward tan-newropikofarmakoloġija fit-tfal u l-adolexxenti, qed niżviluppaw dokument li jiffoka fuq il-Psikofarmakoloġija fit-tfal u l-adolexxenti: ħtiġijiet u opportunitajiet mhux sodisfatti.
Biex niġbru l-perspettivi tal-pazjenti u tal-ġenituri, li normalment huma nieqsa minn reviżjonijiet ta’ dan it-tip, nixtiequ nistednuk timla l-kwestjonarju qasir li ġej (3 mistoqsijiet). Aħna grati ħafna għall-parteċipazzjoni tiegħek, li se tippermettilna nqajmu kuxjenza dwar aspetti rilevanti u ntejbu l-kwalità u l-impatt potenzjali ta’ dan ix-xogħol.

Question Title

* 1. X'informazzjoni tixtieq tara minn studji futuri dwar it-trattament farmakoloġiku ta' tfal u adoloxxenti b'kundizzjonijiet mentali?

Question Title

* 2. Taħseb li hemm stigma relatata mat-trattament farmakoloġiku ta' tfal u adoloxxenti b'kundizzjonijiet ta' saħħa mentali?

Question Title

* 3. Jekk iva, kif nistgħu nindirizzawha?

Question Title

* 4. Dan l-istħarriġ tlesta minn (tista' tagħżel waħda jew it-tnejn)

T