Pharmacological treatment of children and adolescents with mental health conditons

Na tento prieskum môže odpovedať rodič alebo dieťa/mladá osoba (do 18 rokov) pod dohľadom rodiča, prípadne obaja (jeden prieskum vyplnený rodičom a jeden prieskum vyplnený dieťaťom/mladou osobou). V rámci siete ECNP Child and Adolescent Psychopharmacology Network (https://www.ecnp.eu/research-innovation/networks-thematic-working-groups/List-ECNP-Networks/Child-and-adolescent-neuropsychopharmacology) sa s prípravou pôdy na vývoj, implementáciu a vzdelávanie v oblasti neuropsychofarmakológie u detí a dospievajúcich pripravujeme dokument zameraný na tému Psychofarmakológia u detí a dospievajúcich: nenaplnené potreby a príležitosti.
Na získanie názorov pacientov a rodičov, ktoré v recenziách tohto druhu zvyčajne chýbajú, by sme vás chceli pozvať na vyplnenie nasledujúceho krátkeho dotazníka (3 otázky). Sme veľmi vďační za vašu účasť, ktorá nám umožní zvýšiť povedomie o relevantných aspektoch a zvýšiť kvalitu a potenciálny vplyv tejto práce.

Question Title

* 1. Aké informácie by ste chceli získať z budúcich štúdií o farmakologickej liečbe detí a dospievajúcich s duševnými poruchami?

Question Title

* 2. Myslíte si, že existuje stigma súvisiaca s farmakologickou liečbou detí a dospievajúcich s poruchami duševného zdravia?

Question Title

* 3. If so, how can we tackle it?

Question Title

* 4. Tento prieskum dokončil (môžete si vybrať jednu alebo obe)

T