Farmakologická léč

Tento průzkum může zodpovědět rodič nebo dítě/mladá osoba (do 18 let) pod dohledem rodiče, případně oba (jeden průzkum vyplněný rodičem a jeden průzkum vyplněný dítětem/mladým člověkem). V rámci sítě ECNP Child and Adolescent Psychopharmacology Network (https://www.ecnp.eu/research-innovation/networks-thematic-working-groups/List-ECNP-Networks/Child-and-adolescent-neuropsychopharmacology) s přípravou půdy pro vývoj, implementaci a vzdělávání v oblasti neuropsychofarmakologie u dětí a dospívajících připravujeme článek zaměřený na Psychofarmakologii u dětí a dospívajících: nenaplněné potřeby a příležitosti.
Abychom shromáždili názory pacientů a rodičů, které v recenzích tohoto druhu obvykle chybí, rádi bychom vás pozvali k vyplnění následujícího krátkého dotazníku (3 otázky). Jsme velmi vděční za vaši účast, která nám umožní zvýšit povědomí o příslušných aspektech a zvýšit kvalitu a potenciální dopad této práce.

Question Title

* 1. Jaké informace byste rádi viděli z budoucích studií o farmakologické léčbě dětí a dospívajících s duševními poruchami?

Question Title

* 2. Myslíte si, že existuje stigma související s farmakologickou léčbou dětí a dospívajících s duševním onemocněním?

Question Title

* 3. Pokud ano, jak to můžeme řešit?

Question Title

* 4. Tento průzkum byl dokončen (můžete vybrat jednu nebo obě)

T