Screen Reader Mode Icon

Beth wyddoch chi am weithio mewn tai cymdeithasol? What do you know about working in social housing?

Rydym yn dechrau ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o'r sector tai cymdeithasol fel gyrfa ac yn awyddus i ganfod eich barn. Dim ond ychydig funudau y bydd yn ei gymryd i lenwi'r arolwg a bydd eich atebion yn help i lywio ein hymgyrch. Diolch yn fawr iawn. 

We are embarking on a campaign to raise awareness of the social housing sector as a career and are keen to find out your views. This survey will only take a few minutes to complete and your answers will help inform our campaign.  Many thanks. 

Question Title

* 1. Faint yw eich oed?    What is your age?

Question Title

* 2. Ble ydych chi'n byw?    Where do you live?

Question Title

* 3. Beth yw eich statws cyflogaeth ar hyn o bryd?
What is your current employment status?

Question Title

* 4. Ydych chi wedi meddwl am yrfa mewn tai cymdeithasol?
Have you thought about a career in social housing?

Question Title

* 5. Os gwnaethoch ateb na, amlinellwch eich rhesymau pam hynny os gwelwch yn dda.

If you answered no, please outline your reasons why?

0 of 7 answered
 

T