Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Teitl y prosiect / Project title

Question Title

* 2. Disgrifiad byr o'r gwaith / Brief description of the work 

Question Title

* 3. Pa effaith gadarnhaol mae'r gwaith hwn yn ei gael? Ystyriwch rannu unrhyw ystadegau defnyddiol / What positive impact is this work having? Please consider sharing any helpful statistics.

Question Title

* 4. Pryd ddechreuodd y gwaith hwn? / When did this work begin?

Date

Question Title

* 5. Sut ariannwyd hyn? (ffynhonnell a swm os ydych chi'n gwybod) / How was this funded? (source and amount if known)

Question Title

* 6. Rhowch fanylion cyswllt arweinydd y prosiect ar gyfer unrhyw gamau dilynol / Please provide contact details of the project lead for any follow-ups 

Question Title

* 7. Os oes gennych unrhyw luniau o'r prosiect y mae gennych ganiatâd i'w rhannu, llwythwch nhw yma / If you have any photos of the project which you have permission to share, please upload here.

PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF file types only.
Choose File

Question Title

* 8. Unrhyw sylwadau eraill? / Any other comments?

0 of 8 answered
 

T