Diolch am gymryd rhan yn Arolwg Sgiliau Digidol i Elusennau 2023

Mae arolwg 2023 bellach wedi cau ar gyfer ymatebion. Diolch i’r 500 o sefydliadau a gymerodd yr amser i gwblhau’r arolwg eleni. Gallwch danysgrifio i’n rhestr bostio i fod ymhlith y cyntaf i dderbyn yr adroddiad ar ôl iddo gael ei gyhoeddi ym mis Gorffennaf 2023 yma. Drwy gofrestru byddwch hefyd yn cael mynediad at yr adnoddau rhad ac am ddim rydym yn eu datblygu i helpu sefydliadau fel eich un chi i symud ymlaen gyda digidol.
 
 
The 2023 survey has now closed for responses. Thank you to the 500 organisations that took the time to complete the survey this year. 
 
 
You can subscribe to our mailing list to be among the first to receive the report once it’s published in July 2023 here. By signing up you’ll also get access to the free resources we’re developing to help organisations like yours move forward with digital.
 
 
 
Zoe Amar (Zoe Amar Digital) a Nissa Ramsay (Think Social Tech)
 
 
 

Question Title

Image
 
6% of survey complete.

T