Question Title

* 1. Full name // Enw llawn

Question Title

* 2. Email address // Cyfeiriad ebost 

Question Title

* 3. Telephone number // Rhif cyswllt

Question Title

* 4. Business name // Enw'r busnes

Question Title

* 5. Business address // Cyfeiriad y cwmni

Question Title

* 6. Size of business // Maint y cwmni

Question Title

* 7. Area of business – (if more than one option applies please note this in the 'other' box)

Maes busnes – (os oes mwy nag un opsiwn yn berthnasol nodwch hyn yn y blwch ‘arall’)

Question Title

* 8. Categories of interest to you or the categories that are able / wish to supply – please tick all that apply.

Packaging

Categorïau o ddiddordeb i chi neu’r categorïau yr ydych yn gallu / dymuno eu cyflenwi – ticiwch bob un sy’n berthnasol

Pecynnu

Question Title

* 9. Categories of interest to you or the categories that are able / wish to supply – please tick all that apply.

Ingredients

Categorïau o ddiddordeb i chi neu’r categorïau yr ydych yn gallu / dymuno eu cyflenwi – ticiwch bob un sy’n berthnasol

Cynhwysion

Question Title

* 10. Categories of interest to you or the categories that are able / wish to supply – please tick all that apply.

Supply chain

Categorïau o ddiddordeb i chi neu’r categorïau yr ydych yn gallu / dymuno eu cyflenwi – ticiwch bob un sy’n berthnasol

Cadwyn gyflenwi

Question Title

* 11. Categories of interest to you or the categories that are able / wish to supply – please tick all that apply.

Utilities

Categorïau o ddiddordeb i chi neu’r categorïau yr ydych yn gallu / dymuno eu cyflenwi – ticiwch bob un sy’n berthnasol

Cyfleustodau

Question Title

* 12. Terms of Participation in Cymru Connects

I understand that by submitting this form I am requesting to take part in this project ‘Cymru Connects’. Whilst my application may be approved in principle, any further participation will be dependent upon due diligence checks.


Telerau Cyfranogiad yn 'Cymru Connects'

Rwy’n deall wrth gyflwyno’r ffurflen hon fy mod yn gwneud cais i gymryd rhan yn y prosiect ‘Cymru Connects’. Er y gellir cymeradwyo fy nghais mewn egwyddor, bydd unrhyw gyfranogiad pellach yn dibynnu ar wiriadau diwydrwydd dyladwy.

T