Question Title

* 1. Ydych chi'n hoffi ysgrifennu?

Question Title

* 2. Beth sy'n well gyda chi, ysgrifennu yn y Gymraeg neu yn Saesneg?

Question Title

* 3. Ydych chi'n ysgrifennu mewn amrywiaeth o ffyrdd (genre)?

Question Title

* 4. Ydych chi wedi defnyddio Technoleg Gwybodaeth wrth ysgrifennu?

Question Title

* 5. Ydy marcio yr athro yn eich helpu i wybod sut i wella eich ysgrifennu?

Question Title

* 6. Ydych chi'n gwybod beth sydd angen gwneud er mwyn gwella eich gwaith?

Question Title

* 7. Ydych chi'n cael y cyfle i ymateb i sylwadau/marcio eich athro, e.e. i wella darn o waith?

Question Title

* 8. Ydy e'n bwysig bod eich gwaith yn gywir y tro cyntaf?

Question Title

* 9. Pa fathau o ysgrifennu ydych chi wedi gwneud yn eich gwaith thema?

Question Title

* 10. Ydy 'gwyrdd gwych' a 'Pam pinc?' yn eich helpu i wella'ch gwaith ysgrifennu?

T