თქვენი მოსაზრებები დაგვეხმარება გავაუმჯობესოთ ჩვენი საქმიანობა / Your feedback will help us to improve our work in the future.

ჩვენ  ვზრუნავთ მუშაობის ხარისხის გაუმჯობესებაზე; შესაბამისად,  გვაინტერესებს თქვენი აზრი. გთხოვთ შეავსოთ ეს კითხვარი და   დაგვეხმარეთ ჩვენი მომსახურების შემდგომ გაუმჯობესებაში. თქვენი პასუხების ანონიმურობა  დაცული იქნება. / We are constantly trying to improve the quality of the work we do and we place great importance on the views of the people we work with. Please help us to improve and develop our services further by completing this brief questionnaire. Your responses will be treated anonymously

Question Title

* 1. გთხოვთ მონიშნოთ ერთ-ერთი უჯრა იმის მიხედვით თუ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით მოცემულ დებულებებს. / Please tick one box to indicate the extent to which you agree or disagree with each of the following statements…

  კატეგორიულად
არ ვეთანხმები / Strongly disagree
5
არ ვეთანხმები / Disagree
4
არც ვეთანხმები, არც უარვყოფ / Neither agree nor disagree
3
ვეთანხმები / Agree
2
სავსებით ვეთანხმები / Strongly agree
1
1. შშმ პირთა ინკლუზიური ხელოვნების სფეროში გარკვეული გამოცდილება დღევანდელ
ღონისძიებაში მონაწილეობამდე მქონდა /
I have had experience of/exposure to disability inclusive arts and culture before today
დღევანდელ ღონისძიებაში მონაწილეობის შედეგად შშმ პირთა  ინკლუზიური ხელოვნების შესახებ ჩემი ცოდნა გაიზარდა / My understanding of disability inclusive arts has developed positively as a result of attending today
ვფიქრობ, დღევანდელი გამოცდილების შედეგად უფრო მეტად შევისწავლი ინკლუზიური ხელოვნებისა და კულტურის საკითხებს / I'm more likely to explore disability inclusive arts and culture a result of my experience today
დღევანდელ ღონისძიებაში მონაწილეობის შედეგად ჩემი ცოდნა ბრიტანული კულტურის შესახებ გაიზარდა / My understanding of UK culture has developed positively as a result of attending today
ვფიქრობ, დიდი ბრიტანეთის ხელოვნება და კულტურა ინოვაციური და ინკლუზიურია / I think UK arts and culture is innovative and inclusive

Question Title

* 2. კიდევ რაიმე თუ შეგძინათ დღევანდელ ღონისძიებაში მონაწილეობამ, რისი გაზიარებაც გსურთ? / Is there anything else about your experience you would like to share?

Question Title

* 3. გთხოვთ მონიშნოთ ერთ-ერთი უჯრა იმის მიხედვით თუ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით მოცემულ დებულებებს. / Please tick one box to indicate the extent to which you agree or disagree with each of the following statements…

  კატეგორიულად
არ ვეთანხმები / Strongly disagree
5
არ ვეთანხმები / Disagree
4
არც ვეთანხმები, არც უარვყოფ / Neither agree nor disagree
3
ვეთანხმები / Agree
2
სავსებით ვეთანხმები / Strongly agree
1
ბრიტანეთის საბჭომ დააკმაყოფილა ჩემი მოლიდინი ამ ღონისძიების ორგანიზებით / The British Council met my expectations by organising this event
დღონისძიება მაღალ დონეზე იყო ორგანიზებული / This was a high-quality event
ამ ღონისძიებაზე დასწრების შედეგად ახალი ცოდნა შევიძინე / I have acquired new knowledge from attending this event

Question Title

* 4. რამდენად ურჩევთ ბრიტანეთის საბჭოსთან თანამშრომლობას კოლეგებს და მეგობრებს? / How likely is it that you would recommend the British Council to a friend or colleagues?

10 = აუცილებლად ვურჩევ 0 = არ ვურჩევ /  0 = very unlikely to recommend and 10 = very likely to recommend:

Question Title

* 5. თქვენი ასაკობრივი ჯგუფი / What is your age group?

Question Title

* 6. სქესი / What is your sex?

Question Title

* 7. საქართველოში ცხოვრობთ თუ სტუმრად იმყოფებით? / Do you live in Georgia or are you just visiting?

Question Title

* 8. სად შეიტყეთ ამ ღონისძიების შესახებ?/ Where did you hear about this event?

Question Title

* 9. ბრიტანეთის საბჭო შესაძლოა მომავალშიც დაგიკავშირდეთ თქვენი მოსაზრებების თხოვნით / The British Council may wish to contact you for further feedback at a later date.

Question Title

* 10. შესაძლოა თქვენი ინფორმაცია გამოვიყენოთ რათა გაცნობოთ ბრიტანეთის საბჭოს აქტივობების, სერვისების ან ღონისძიებების შესახებ (მათ შორის სოციალური ღონისძიებების შესახებ) რომელთაც შესაძლოა დაგაინტერესოთ. / We may want to use your information to send you details of British Council activities, services and events (including social events) which may be of interest to you.

Question Title

* 11. Contact Information

უღრმესი მადლობა! / Thank you very much!

T