Hoffwn gael eich barn am y gymuned rydych chi’n byw ynddi. Beth sydd o bwys? Beth sydd, neu sydd ddim, yn gweithio? Eich syniadau ynglyn â datblygu a gwella’r gymuned.
 

We would like your views of the community you live in. What matters? What works and does not work? Your ideas about developing and improving the community.

(Bydd eich atebion yn hollol gyfrinachol a'n cadw at ddeddfau GDPR - am fwy o wybodaeth am hyn, ebostiwch CwmniBro@cwmnibro.cymru
Your answers will be anonymous in accordance to GDPR laws - for more information about this, email CwmniBro@cwmnibro.cymru)

T