Question Title

* 1. Hodnotíte webinář pro iktové sestry jako zajímavý (vyberte hodnocení od 0-10) ?

Question Title

* 2. Jak jste získal/a informaci o konání webináře (možnost výběru více možností)?

Question Title

* 3. Líbila se Vám odborná náplň programu (vyberte hodnocení od 0-10) ?

Question Title

* 4. Bylo pro Vás zajímavé účastnit se vzdělávání v iktové problematice během, tak závažné pandemické situace COVID-19?

Question Title

* 5. Jaké téma přednášky byste přivítal/a v programu dalšího webináře? (možnost výběru více možností)?

Question Title

* 6. Jakou formu příštích setkání pro iktové sestry byste preferoval/a? (možnost výběru více možností)?

Question Title

* 7. Došlo dle vašeho názoru ke zvýšení atraktivity oboru neurologie u sester v posledních letech (vyberte hodnocení od 0-10)?

Question Title

* 8. Máte zájem se stát součástí ANSC, pracovní skupiny iktových sester? Pokud ano, vyplňte prosím následující text. Pokud ne, pokračujte v dotazníku dále.

Question Title

* 9. Máte jakýkoliv další komentář, podnět, návrh pro zlepšení webináře nebo ANSC, pracovní skupiny iktových sester? Pokud ano, vyplňte prosím následující text. Pokud ne, pokračujte v dotazníku dále.

T