Question Title

* 1. NAME / ENW

Question Title

* 2. EMAIL ADDRESS / CYFEIRIAD E-BOST

Question Title

* 3. What specific areas would you find useful to cover in online workshops?  
Pa feysydd penodol a fyddai’n fuddiol i chi ymdrin â nhw mewn gweithdai ar-lein?

Question Title

* 4. Please suggest ideas of guest speakers/artists to deliver workshop sessions. 
Awgrymwch syniadau ar gyfer siaradwyr/artistiaid gwadd i gyflwyno sesiynau gweithdai.

Question Title

* 5. How would you hope to benefit from joining CoDi Off Grid? 
Sut byddech chi’n gobeithio elwa o ymuno â CoDI Dan Ddaear?

Question Title

* 6. Are you a member of any artist organisation / network? 
Ydych chi’n aelod o unrhyw sefydliad/rhwydwaith artistiaid?

T