Question Title

* 1.  Hvor nyttig var dette læringsverktøyet for din læring i emnet?

Question Title

* 2. Med tanke på emnet/kurset, hva var hovedgrunnen til at du benyttet/brukte dette læringsverktøyet?

Question Title

* 3. Brukte du læringsverktøyet i forbindelse med at du er:

Question Title

* 4. Hvordan fant du dette læringsverktøyet?

Question Title

* 5. Opplevde du noe av de følgende problemer da du brukte læringsverktøyet?

Question Title

* 6. Hadde du anbefalt dette læringsverktøyet til andre?

Question Title

* 7. Hva likte du best ved dette læreverktøyet?

Question Title

* 8. Hva likte du minst ved dette læringsverktøyet?

Question Title

* 9. Dersom du er villig til å gi mer tilbakemelding om læringsverktøyet, vennligst skriv navn og email adresse i feltene:

T