Arolwg Cymunedol Gwenfô 
 
Mae Cymunedau Gwledig Creadigol yn cydweithio â  chymuned Gwenfô er mwyn archwilio asedau’r ardal a chyfleoedd ar gyfer gweithredu cynlluniau yn y dyfodol.
 
Mae Arolwg Cymunedol Gwenfô yn ceisio adborth gan holl breswylwyr sy'n byw yn ardal Cyngor Cymunedol Gwenfô sy'n cynnwys cymunedau Gwenfô, Brooklands Terrace, Parc Preswyl Cambrian, Parc St Lythan, Twyn yr Odyn, St Lythans a Dyffryn.

Byddem yn ddiolchgar pe gallech neilltuo 5 munud ar gyfer llenwi’r arolwg er mwyn i  ni gael gwybod eich barn am y gymdogaeth, gwasanaethau yn yr ardal a’ch blaenoriaethau ar gyfer y dyfodol.

Dylech Lenwi'r Arolwg  erbyn Dydd Llun 6th Hydref 2016.
 
Diolch.

T