Gŵyl y Felinheli 2023

Sut ydach chi'n teimlo am Ŵyl y Felinheli? Wnaethoch chi fwynhau'r ŵyl yn 2023? Oes na bethau fasa chi'n newid, cael gwared arnyn nhw, neu'n eu hychwanegu? Dyma eich cyfle chi i ddeud eich deud!
How do you feel about Gŵyl y Felinheli? Did you enjoy the festival in 2023? Are there things you would change, get rid of, or add? This is your chance to have your say!
1.Pa ddigwyddiadau wnaethoch chi fynychu yn 2023? What events did you attend in 2023?
2.Beth oedd eich hoff ddigwyddiad? What was your favorite event?
3.Oes 'na ddigwyddiadau wnaethoch chi ddim eu mwynhau? Pam? Are there events you didn't enjoy? Why?
4.Oes 'na ddigwyddiadau fasach chi'n licio eu gweld yn 2024? Are there any activities you would like to see in 2024?
5.Unrhyw sylwadau eraill? Any other comments?