Screen Reader Mode Icon

Cyflwyniad

Mae CPC Cymru yn ymwybodol o’r broblem gynyddol sy’n wynebu pobl hŷn o ran cael mynediad i wasanaethau sydd eu hangen arnynt, ac mae hyn wedi cynyddu yn ystod yr argyfwng Covid-19, gyda llawer o wasanaethau ar gael ar-lein yn unig, bellach.     

Mae CPC Cymru eisiau gofyn i bobl hŷn yng Nghymru am eu profiadau o ddefnyddio a chael mynediad i’r gwasanaethau hyn, yn ogystal â’r hyn sydd ei angen i gynorthwyo pobl hŷn i fynd ar-lein.

Byddem yn ddiolchgar i glywed eich barn wrth gymryd rhan yn ein harolwg. Bydd yr arolwg yn cymryd tua 20 munud i’w lenwi a bydd eich ymatebion yn gyfrinachol.

Question Title

* 1. Ardal awdurdod lleol

Question Title

* 2. Fy oed:

Question Title

* 3. Rwy’n gallu cael mynediad i’r rhyngrwyd

0 of 21 answered
 

T