• Cymraeg
  • English
Rydym yn chwilio am athrawon o Gyfnod Allweddol 2 i gofrestru ar gyfer cynllun peilot Athrawon Caru Darllen, sef grwpiau darllen Cymraeg bydd yn rhedeg yn ystod blwyddyn academaidd 2023-24 yn Sir Gâr, Ceredigion a Sir Ddinbych.

Trwy ddatgan eich diddordeb isod, rydych yn rhoi caniatâd i ni cysylltu â chi er mwyn cadarnhau a ydych wedi bod yn llwyddiannus yn eich cais i gymryd rhan yn ein peilot.

Ni fydd yr holl ddata personol a gesglir fel rhan o’r arolwg hwn yn cael eu rhannu ag unrhyw bartïon allanol. Mae rhagor o wybodaeth am Bolisi Preifatrwydd Cyngor Llyfrau Cymru ar gael yma.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau i ni, mae croeso i chi gysylltu â ni.
Ffôn: 01970 624151 E-bost: plant@llyfrau.cymru

Question Title

* 1. Enw eich Ysgol:

Question Title

* 2. Sir:

Question Title

* 3. Eich enw chi:

Question Title

* 4. Cyfeiriad e-bost athro / athrawes:

Question Title

* 5. Rhif ffôn cyswllt:

Question Title

* 6. Pa flwyddyn yw eich dosbarth dysgu?

Question Title

* 7. Faint o ddysgwyr sydd yn y dosbarth?

Question Title

* 8. Ydych chi yn clustnodi amser ar gyfer darllen er pleser gyda'ch dysgwyr yn ystod eich amserlen wythnosol ar hyn o bryd?

Question Title

* 9. Rwy'n deall bydd Cyngor Llyfrau Cymru yn cadarnhau erbyn Medi 2023 a ydwyf wedi bod yn llwyddiannus yn cael lle mewn grŵp darllen Athrawon Caru Darllen ar gyfer blwyddyn academaidd 2023-2024.

Question Title

* 10. Er mwyn cymryd rhan yn y peilot yma, rwy'n deall fod angen ymrwymo i osod amser penodol ar gyfer darllen er pleser yn yr amserlen wythnosol. (Er enghraifft, bydd angen cynnal sesiynau darllen ar y cyd rheolaidd o destunau dethol gyda'ch disgyblion).

Question Title

* 11. Rwy'n deall bydd y grwpiau darllen yma yn cael eu cynnal drwy gyfrwng y Gymraeg.

Question Title

* 12. Ydych chi'n mwynhau darllen?

Question Title

* 13. Pa fath o bethau ydych chi'n mwynhau eu darllen er pleser?

Question Title

* 14. Ym mha fformat ydych chi'n darllen fel arfer?

Question Title

* 15. Pa mor aml ydych chi'n darllen ar eich pen eich hun? (Gall hyn fod yn llyfr, cylchgrawn, e-lyfr ac ati).

Diolch am ddatgan eich diddordeb yn ein cynllun peilot Athrawon Caru Darllen. Byddwn yn cysylltu erbyn Medi 2023 i gadarnhau a ydych wedi bod yn llwyddiannus neu beidio.

T