Question Title

* 1. Hoe bezorgd bent u over de toenemende frequentie van myopie bij kinderen in uw praktijk?

  Helemaal niet Zeer ernstig
?

Question Title

* 2. Op basis van wat u tot nu toe hebt gehoord/gelezen over de effectiviteit van de myopie control opties, hoeveel % reductie denkt u dat de volgende opties kunnen bereiken? (typ een getal zonder "%")

Question Title

* 3. Hoe actief acht u uw praktijk op het gebied van myopie control?

  Helemaal niet Volledig
?

Question Title

* 4. Heeft u toegang tot apparatuur om het volgende te kunnen meten:

  Ja Nee
Cycloplegische refractie
Autorefractie
Cornea topografie
Aslengte

Question Title

* 5. Hoe vaak heeft u de volgende primaire correctiemogelijkheden voorgeschreven bij progressieve / jonge myopen in een gemiddelde maand? [Neem het totaal aantal progressieve/jonge myopen in ogenschouw en vermeld ze allemaal in uw antwoord].

Question Title

* 6. Hoe oud (in jaren) zou de patiënt moeten zijn, wil je elk van de volgende opties overwegen? (niet alleen voor myopie control en uitgaande van gemiddelde handling skills en kind/ouder motivatie)?

  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Zou het niet voorschrijven
Brillen
Daglenzen
Herbruikbare zachte contactlenzen
Vormstabiele contactlenzen
Atropine
Lichttherapie

Question Title

* 8. Wat is het minimumniveau van myopie progressie dat volgens u een myopie control aanpak noodzakelijk maakt?

Question Title

* 9. Gebruikt u ondercorrectie als strategie om de progressie van myopie te vertragen?

  Nee Soms Altijd
?

Question Title

* 10. Als u ooit alleen bij myope patiënten een enkelvoudige bril of contactlenzen hebt aangemeten, wat heeft u er dan van weerhouden om een andere methode voor te schrijven? Zo niet, ga naar vraag 11.

Question Title

* 11. Rangschik uw criteria voor het starten van myopie control bij een progressieve / jonge myoop:

Question Title

* 12. Hoe besluit u welke myopie management strategie het eerst gebruikt moet worden voor een jonge, progressieve myoop (selecteer alles wat relevant is)

Question Title

* 14. Wat triggert u om uw Myopie management strategie aan te passen? (Klik op alles wat van toepassing is)

Question Title

* 15. Is er sinds u myopie management toepast iets veranderd in uw:

  Veel minder Minder Geen verandering Meer Veel meer
Klantloyaliteit
Praktijk inkomsten
Werktevredenheid

T