Question Title

* 1. Hvor bekymret er du over stigende forekomst av nærsynthet blant dine pasienter?

  ikke i det hele tatt ekstremt
?

Question Title

* 2. Fra det du har hørt eller lest om hvor effektivt myopikontroll er, hvor mange % reduksjon tror du det er mulig å oppnå med følgende behandlingsmetoder? (angi et tall uten ”%”)

Question Title

* 3. Hvor aktive er dere i din klinikk i forhold til myopikontroll?

  ikke aktiv fullt aktiv
?

Question Title

* 4. Har du tilgang til utstyr for å måle følgende:

  Ja Nei
Cycloplegisk refraksjon
Autorefraksjon
Corneal krumning
Aksial lengde

Question Title

* 5. I løpet av en gjennomsnittlig uke, hvor mange ganger foreskriver du følgende primbeær handlinger for korreksjon av barn med myopi eller økende grad av myopi? (Vi ber om det totale antallet per behandlingsvalg).

Question Title

* 6. Hvor gammel (år) bør barnet/ungdommen være før du vurderer en av de følgende behandlingsmetodene (uavhengig om det er til myopikontroll eller ikke, og ved gjennomsnittlig samarbeid og motivasjon hos barn/foreldre)?

  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ville ikke ordinere dette
Briller
Endagslinser
Ukes Månedslinser
Harde kontaktlinser
Atropin
Lysterapi

Question Title

* 8. Hva er minimum økning av myopi som må være til stede for at du skal anse det som nødvendig å begynne med myopikontroll?

Question Title

* 9. Bruker du underkorreksjon som strategi for å bremse myopiutvikling?

  Nei Av og til Alltid
?

Question Title

* 10. Hvis du alltid kun tilpasser enstyrke brilleglass/kontaktlinser til myope pasienter, hva er det som hindrer deg i å foreslå andre behandlingsmetoder? Om nei, gå til spørsmål 11.

Question Title

* 11. Ranger kriteriene du legger til grunn før du bestemmer deg for å begynne med myopikontroll på barn med økende grad av myopi. Ranger det viktigste kriteriet først.

Question Title

* 12. Hvordan velger du hva slags myopikontrollmetode du skal begynne med når du ser et barn med økende grad av myopi (kryss av for alle som er relevante)

Question Title

* 14. Hva skal til før du bytter til en annen metode for myopikontroll? (Kryss av for alt det du mener passer)

Question Title

* 15. I hvilken grad har det at du tilbyr myopikontroll i din klinikk endret følgende:

  Mye dårligere Dårligere Det samme Bedre Mye bedre
Kundelojalitet
Økonomiskinntjening i din praksis
Jobbtilfredshet

T