Question Title

* 1. Hur oroad är du gällande den ökande frekvensen av myopi hos barn du ser i din verksamhet?

  Inte alls orolig Ytterst orolig
?

Question Title

* 2. Från var du har hört/ läst om effekterna av myopikontrollerande alternativ, vilken % reduktion tror du att följande alternativ kan åstadkomma? (Skriv endast siffror utan "%")

Question Title

* 3. Hur aktiv skulle du betrakta din verksamhet när det gäller myopibehandling?

  Inte alls Fullständigt
?

Question Title

* 4. Har du möjlighet att mäta följande:

  Ja Nej
Refraktion under cykloplegi
Autorefraktor
Korneal kurvatur
Axiell längd

Question Title

* 5. Hur många gånger har du förskrivit följande primära korrektionsalternativ till unga progredierande myoper under en genomsnittlig månad? [överväg samtliga unga/progredierande myoper i ditt svar]

Question Title

* 6. Vilken ålder anser du att en patient bör ha uppnått för att du skulle överväga följande alternativ?  (Svara generellt, inte specifikt för myopibehandling. Anta genomsnittliga färdigheter gällande hantering och genomsnittligt motiverade föräldrar)

  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 skulle inte förskriva detta alternativ
Glasögon
Mjuka endagslinser
Mjuka månadslinser
Stabila linser
Atropin
Ljusterapi

Question Title

* 8. Vilken är den lägsta grad av myopiprogression som du anser är i behov av ett myopibehandlande alternativ?

Question Title

* 9. Använder du underkorrektion som strategi för att bromsa myopiprogression?

  Nej Ibland Alltid
?

Question Title

* 10. Om du någon gång tillpassat enstyrkeglas eller linser till en myop patient, vad har hindrat dig från att tillpassa en alternativ metod? Om inte, gå till fråga Q10

Question Title

* 11. Rangordna dina kriterier för att starta med Myopibehandling hos en ung progredierande/ung myop:

Question Title

* 12. Hur väljer du behandling till en ung progredierande myop (välj alla som är relevanta)

Question Title

* 14. Vad gör att du justerar din strategi när det kommer till myopibehandling? (Välj samtliga relevanta)

Question Title

* 15. I din verksamhet, hur har myopibehandling förändrat:

  Mycket sämre Sämre Ingen förändring Bättre Mycket bättre
Kundlojaliteten
Omsättningen
Hur nöjd du är på jobbet

T