TR-VC-2200021

Question Title

* 1. Klinik pratiğinizde; çocuklarda artış gösteren miyopi sıklığı konusunda ne kadar endişelisiniz?

  Hiç ve 2 3 4 5 6 7 8 9 Aşırı derecede olmak üzere
?

Question Title

* 2. Bugüne kadar miyopi yönetimi seçeneklerinin etkinliği hakkında duyduklarınıza/okuduklarınıza göre, aşağıdaki seçeneklerin % kaç oranında artış hızında yavaşlama sağlayabileceğini düşünüyorsunuz? ("%"  olmadan 100 üzerinden bir sayı yazmanız yeterlidir)

Question Title

* 3. Klinik pratiğinizde, miyopi yönetimi ile ilgili ne kadar aktif olduğunuzu düşünüyorsunuz?

  Hiç ve 2 3 4 5 6 7 8 9 Tamamen olmak üzere
?

Question Title

* 4. Aşağıdaki ölçümlerin hangilerini yapma imkanına sahipsiniz

  Evet Hayır
Sikloplejili refraksiyon kusuru ölçümü
Otomatik refraktometre ile ölçüm
Kornea kurvatürü-keratometri ölçümü
Aksiyel uzunluk ölçümü

Question Title

* 5. Aşağıdaki birincil olarak düzeltme seçeneklerini miyopisi ilerlemekte olan çocuk/genç hastalarınızda ortalama bir ayda kaç kez reçete ettiniz? (İlgili kutucuğa sayısal olarak giriniz)

Question Title

* 6. Aşağıdaki tedavi seçeneklerini kaç yaşından itibaren uygulamayı düşünürsünüz? (Hastanın ortalama kullanım becerisine sahip olduğunu ve hem hastanın hem de ailesinin motive olduğunu varsayarak yanıtlayınız)

  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Bunu tercih etmezdim
Gözlük tedavisi
Günlük kullan-at yumuşak lensi
Sık-replasman yumuşak kontakt lensi
Sert gaz geçirgen lens
Atropin
Işın tedavisi

Question Title

* 8. Miyopi kontrol yaklaşımı gerektiğini düşünmeniz için hastanızda yılda en az kaç diyoptri (D) miyop artışı olmalıdır?

Question Title

* 9. Miyopi ilerlemesini yavaşlatmak için bir yöntem olarak eksik refraktif düzeltme (Düşük gözlük numarası verme) uyguluyor musunuz?

  Hayır Bazen Her Zaman
?

Question Title

* 10. Miyop hastalar için yalnızca tek odaklı gözlük/kontakt lens uyguluyorsanız, alternatif bir yöntem önermenizi engelleyen nedir? (Eğer yoksa 11. soru ile devam edebilirsiniz)

Question Title

* 11. Lütfen miyopisi artmakta olan çocuk veya genç bir hastada miyopi yönetimine başlama kriterlerinizi sıralayın:

Question Title

* 12. Miyopisi artmakta olan çocuk veya genç bir hastada ilk olarak hangi miyopi yönetim yaklaşımını kullanacağınızı nasıl seçersiniz (ilgili olan tüm seçenekleri seçebilirsiniz)?

Question Title

* 14. Miyop yönetim stratejinizi ayarlamanız için sizi ne tetikler? (Uygun olanların tümünü tıklayın)

Question Title

* 15. Miyopiyi yönetmek sizin durumunuzu nasıl değiştirdi:

  Çok daha az Daha az Değişiklik yok Daha Fazla Çok daha
Hasta sadakatinde artış
Gelirde artış
İş tatmininde artış

T