1. Hallo!

De bedoeling van deze enquête bestaat erin meer inzicht te krijgen in de manier waarop financiële druk de nieuwsberichtgeving beïnvloedt. We zullen deze informatie gebruiken om te analyseren hoe geld bepaalt waarover – en waarover niet – wordt bericht en om te pleiten voor een betere bescherming en meer vrijheid voor journalisten die belangrijke verhalen te vertellen hebben.

Uw antwoorden blijven anoniem en de enquête is zo uitgewerkt dat openDemocracy geen toegang heeft tot uw IP-adres of locatie. De informatie die u verstrekt, wordt opgeslagen op versleutelde servers en is eigendom van openDemocracy. Eventuele documenten die u bijvoegt, worden strikt vertrouwelijk behandeld, tenzij anders vermeld.

Het zou voor ons onderzoek bijzonder nuttig zijn als we u mogen contacteren of citeren. Voeg uw contactgegevens toe indien u hiertoe bereid bent. Communiceert u liever anoniem, dan kan dit door openmedia@opendemocracy.net, PGP fingerprint: 665E EBD6 3CF6 D734 CE4D 5497 39A4 7083 6EC8 8D30. U bent niet verplicht om contactgegevens te verstrekken.

U mag de enquête invullen op basis van uw huidige of vorige professionele activiteiten of een combinatie van verschillende functies over de voorbije vijf jaar. Laat het ons gewoon weten. Uw mening is voor ons net zo belangrijk als freelancer of als interne medewerker.

openDemocracy valt onder de wetgeving inzake gegevensbescherming van het Verenigd Koninkrijk, ons juridisch en fiscaal rechtsgebied.

Vul deze enquête slechts één keer in.
We stellen uw bijdrage bijzonder op prijs.

 
14% of survey complete.

T