1. Zdravo!

Cilj ove ankete je dobijanje predstave o tome kako finansijski pritisci utiču na izveštavanje. Te informacije ćemo da koristimo kako bismo analizirali na koji način novac oblikuje ono o čemu se izveštava - i ono o čemu se ne izveštava - i kako bismo se zalagali za bolju zaštitu i veće slobode novinara koji imaju važne priče o kojima žele da izveste.

Vaši odgovori će da budu anonimni i ova anketa je dizajnirana tako da openDemocracy ne može da ima pristup Vašoj IP adresi ili geolokaciji. Informacije koje pružite će da budu čuvane na enkriptovanim serverima i biće svojina openDemocracy. Sve dokumente koje eventualno priložite ćemo da tretiramo kao strogo poverljive, osim ako ne bude navedeno nešto drugo.

Za naše istraživanje bi bilo vrlo korisno kada bismo Vas mogli kontaktirati ili citirati; ako Vam to odgovara, navedite svoje podatke za kontakt. Ako biste radije komunicirali anonimno, to možete da uradite tako što ćete da kliknete na openmedia@opendemocracy.net, PGP Fingerprint: 665E EBD6 3CF6 D734 CE4D 5497 39A4 7083 6EC8 8D30. Nemate obavezu da navodite bilo koje informacije za kontakt.

Možete da odaberete da učestvujete u ovoj anketi imajući na umu svoj trenutni posao, prethodnu ulogu ili kombinaciju različitih uloga koje ste imali tokom proteklih pet godina. Samo nam to recite. Vaše mišljenje nam je jednako važno bilo da ste slobodni novinar (freelancer) ili ste zaposleni kao član osoblja.

openDemocracy podleže zakonima o zaštiti podataka u Ujedinjenom Kraljevstvu, našoj pravnoj i finansijskoj jurisdikciji.

Molimo Vas da ne ispunjavate ovu anketu više od jedanput.
Izuzetno cenimo Vaš doprinos.
 
14% of survey complete.

T