BELEXPOCENTAR, BEOGRAD | 9–11. FEBRUAR 2017. | #novetehnologije | ENGLISH
Sa ciljem unapređenja kvaliteta obrazovanja u Srbiji, organizujemo četvrti godišnji događaj posvećen upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u obrazovanju.

Konferenciju i sajam "Nove tehnologije u obrazovanju 2017." organizuju British Council, Britanska ambasada u Beogradu, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Privredna komora Srbije i drugi partneri.

NAPOMENE
  • Maksimalni broj učesnika koji možete prijaviti kroz ovaj formular je deset. Ukoliko želite da prijavite veći broj učesnika, molimo Vas da prijavni formular popunite više puta.
  • Molimo Vas da popunite formular za registraciju ispravnim i potpunim ličnim podacima latinicom, koristeći sva slova srpske latinice (uključujući š, đ, č, ć, ž).
  • Prilikom popunjavanja formulara, za navigaciju koristite isključivo komande "Prethodno" i "Sledeće" na dnu stranice. Nemojte koristiti "Back" i "Forward" u internet browser-u koji koristite.
  • Vaša prijava biće završena tek kada popunite ovaj formular u celosti i pošaljete ga klikom na dugme "Pošalji prijavu" koje se nalazi na poslednjoj stranici prijavnog formulara.

NAPOMENA ZA NASTAVNIKE IZ REPUBLIKE SRBIJE

Podaci koje navedete u prijavnom formularu biće korišćeni u zvaničnim uverenjima o stručnom usavršavanju nastavnika.

T