Screen Reader Mode Icon
Bydd yr adborth hwn gan blant a phobl ifanc yn ein helpu i ddeall beth maent wedi'i ddysgu o'r ymgyrch, ei heffaith arnynt ac a oes angen i ni wneud unrhyw newidiadau yn y dyfodol.

Question Title

* 1. Amrediad Oedran:

Ar ddechrau'r sesiwn:

Question Title

* 2. Drwy godi dwylo:

Bydd cario cyllell yn golygu eich bod yn fwy diogel – pwy sy'n meddwl bod y datganiad hwn yn gywir?

Question Title

* 3. Mae 10 person ifanc allan o bob 100 yn cario cyllell – pwy sy'n meddwl bod y datganiad hwn yn gywir?

Question Title

* 4. Mae'n gyfreithlon cario cyllell, ar yr amod nad ydych yn ei defnyddio – pwy sy'n meddwl bod y datganiad hwn yn gywir?

Ar ddiwedd y sesiwn:

Question Title

* 5. Drwy godi dwylo:

Bydd cario cyllell yn golygu eich bod yn fwy diogel – pwy sy'n meddwl bod y datganiad hwn yn gywir?

Question Title

* 6. Mae 10 person ifanc allan o bob 100 yn cario cyllell – pwy sy'n meddwl bod y datganiad hwn yn gywir?

Question Title

* 7. Mae'n gyfreithlon cario cyllell, ar yr amod nad ydych yn ei defnyddio – pwy sy'n meddwl bod y datganiad hwn yn gywir?

Question Title

* 8. Cwestiwn Dewisol

Gan ddefnyddio un gair, disgrifiwch sut roedd y fideos yn gwneud i chi deimlo.

Geiriau cyffredin a ddefnyddir:

0 of 8 answered
 

T