Pharmacological treatment of children and adolescents with mental health conditons

Als onderdeel van het ECNP Child and Adolescent Psychopharmacology Network, (https://www.ecnp.eu/research-innovation/networks-thematic-working-groups/List-ECNP-Networks/Child-and-adolescent-neuropsychopharmacology), betrokken met het leggen van de basis voor ontwikkeling, implementatie en onderwijs met betrekking tot neuropsychofarmacologie bij kinderen en adolescenten, ontwikkelen we een paper gericht op psychofarmacologie bij kinderen en adolescenten: onvervulde behoeften en kansen.
Om de perspectieven van patiënten en ouders te verzamelen, die meestal ontbreken in dit soort reviews, willen we u uitnodigen om de volgende korte vragenlijst (3 vragen) in te vullen. We zijn erg dankbaar voor uw deelname, die ons in staat zal stellen het bewustzijn over relevante aspecten te vergroten en de kwaliteit en de potentiële impact van dit werk te vergroten.

Question Title

* 1. Welke informatie zou u graag zien uit toekomstige studies over de farmacologische behandeling van kinderen en adolescenten met psychische aandoeningen?

Question Title

* 2. Denkt u dat er stigmatisering is met betrekking tot de farmacologische behandeling van kinderen en adolescenten met psychische aandoeningen?

Question Title

* 3. Zo ja, hoe kunnen we dit aanpakken?

Question Title

* 4. eze enquête is ingevuld door (u kunt er één of beide kiezen)

T