Pharmacological treatment of children and adolescents with mental health conditons

Na ovu anketu može odgovoriti roditelj,  ili dijete/mlada osoba (do 18 godina) uz nadzor roditelja, ili oboje (jedna anketa koju popunjava roditelj i jedna anketa koju popunjava dijete/mlada osoba). Kao dio ECNP dječje i adolescentne psihofarmakološke mreže, (https://www.ecnp.eu/research-innovation/networks-thematic-working-groups/List-ECNP-Networks/Child-and-adolescent-neuropsychopharmacology), sa postavljanjem temelja za razvoj, implementaciju i edukaciju o neuropsihofarmakologiji kod djece i adolescenata, razvijamo rad koji se fokusira na Psihofarmakologiju kod djece i adolescenata: nezadovoljene potrebe i mogućnosti.
Kako bismo prikupili stavove pacijenata i roditelja, kojih u recenzijama ove vrste obično nema, pozivamo vas da popunite sljedeći kratak upitnik (3 pitanja). Veoma smo zahvalni na vašem učešću, koje će nam omogućiti da podignemo svest o relevantnim aspektima i da unapredimo kvalitet i potencijalni uticaj ovog rada.

Question Title

* 1. Koje informacije biste željeli vidjeti iz budućih studija o farmakološkom liječenju djece i adolescenata sa mentalnim poremećajima?

Question Title

* 2. Mislite li da postoji stigma vezana za farmakološki tretman djece i adolescenata sa mentalnim zdravstvenim problemima?

Question Title

* 3. Ako je tako, kako se možemo nositi s tim?

Question Title

* 4. Ovu anketu je popunio (možete odabrati jedno ili oboje)

T