Pharmacological treatment of children and adolescents with mental health conditons

Denne undersøgelse kan besvares af en forælder eller af et barn/en ung (indtil det fyldte 18. år) under opsyn af en forælder, eller begge dele (en undersøgelse udfyldt af forælderen og en undersøgelse udfyldt af barnet/den unge). Som en del af ECNP Child and Adolescent Psychopharmacology Network, (https://www.ecnp.eu/research-innovation/networks-thematic-working-groups/List-ECNP-Networks/Child-and-adolescent-neuropsychopharmacology), med at skabe grundlaget for udvikling, implementering og uddannelse vedrørende neuropsykofarmakologi hos børn og unge, udvikler vi et papir med fokus på Psykofarmakologi hos børn og unge: udækkede behov og muligheder.
For at samle patienters og forældres perspektiver, som normalt mangler i anmeldelser af denne art, vil vi gerne invitere dig til at udfylde følgende korte spørgeskema (3 spørgsmål). Vi er meget taknemmelige for din deltagelse, som vil give os mulighed for at øge bevidstheden om relevante aspekter og forbedre kvaliteten og den potentielle effekt af dette arbejde.

Question Title

* 1. Hvilken information vil du gerne se fra fremtidige undersøgelser om farmakologisk behandling af børn og unge med psykiske lidelser?

Question Title

* 2. Tror du, at der er stigmatisering i forbindelse med den farmakologiske behandling af børn og unge med psykiske lidelser?

Question Title

* 3. Hvis ja, hvordan kan vi tackle det?

Question Title

* 4. Denne undersøgelse er blevet gennemført af (du kan vælge en eller begge)

T