Vad är viktigt för dig?

Question Title

* 1. Vår målsättning med Project Access är att skapa tillgängliga och hållbara byggnader som är anpassningsbara för framtida behov. Är det viktigt för dig med denna typ av byggnader i Stockholms innerstad?

Question Title

* 2. Vilka av följande egenskaper är viktiga för byggnader i Stockholms innerstad?

Question Title

* 3. Berätta varför du besöker den här delen av Mäster Samuelsgatan

Question Title

* 4. Vilka förbättringar skulle du vilja se för Mäster Samuelsgatan och Regeringsgatan?

T