Psykofarmakologi

Denna enkät kan besvaras av en förälder, eller av ett barn/ungdom (till 18 års ålder) med tillsyn av en förälder, eller båda (en undersökning besvarad av föräldern och en undersökning besvarad av barnet/ungdomen).Som en del av ECNP (European Collage of Neuropsychopharmacology) Child and Adolescent Psychopharmacology Network, (https://www.ecnp.eu/research-innovation/networks-thematic-working-groups/List-ECNP-Networks/Child-and-adolescent-neuropsychopharmacology), arbetar vi med att  lägga grunden för utveckling, implementering och utbildning med avseende på läkemedelsbehandling hos barn och ungdomar. Just nu vi har vi ett fokus på att sammanställa en vetenskaplig artikel som syftar till att förstå läkemedelsbehandling hos barn och ungdomar, samt deras ouppfyllda behov och möjligheter. För att öka medvetenheten om relevanta aspekter och för att förbättra kvaliteten av denna artikel, så ser vi en stor vikt att samla patienters och föräldrars perspektiv, då dessa perspektiv vanligtvis är något som saknas. Vi vill därför bjuda in dig att fylla i följande frågeformulär (3 korta frågor).
 
Vi är mycket tacksamma för ditt deltagande

Carmen Moreno, docent i barn- och ungdomspsykiatri, universitetet i Madrid, Spanien; Ordförande ECNP- barn- och ungdomsnätverk
Samuele Cortese, professor i barn- och ungdomspsykiatri, University of Southampton, Storbritannien

Question Title

* 1. Vilken information skulle du vilja se från framtida studier om farmakologisk behandling av barn och ungdomar med psykiska tillstånd? 

Question Title

* 2. Tror du att det finns stigma relaterat till farmakologisk behandling av barn och ungdomar med psykiska hälsotillstånd?

Question Title

* 3. Om så är fallet, hur kan vi tackla det?

Question Title

* 4. Denna undersökning har slutförts av (du kan välja en eller båda)

T