Wprowadzenie

Badanie nad wpływem pandemii Covid-19 na niepełnosprawnych kibiców przeprowadzone w czerwcu 2020 roku przez Centrum do spraw Dostępu do Piłki Nożnej w Europie (CAFE) badanie wykazało, jak ważne jest dla nich oglądanie meczów piłkarskich na żywo oraz jak bardzo negatywnie zakaz organizowania meczów z udziałem publiczności wpłynął na życie i dobre samopoczucie niepełnosprawnych kibiców.

Od jesieni 2020 roku, kibice z wielu krajów europejskich mogą wrócić na stadiony i znów oglądać mecze na żywo. Stadiony otworzono dla zmniejszonej liczby uczestników oraz przy wdrożeniu szeregu innych środków bezpieczeństwa. Ośrodek CAFE pragnie poznać opinie niepełnosprawnych kibiców, którzy mogli wrócić na stadiony, dotyczące ich doświadczeń, począwszy od usług dostępnych podczas dnia meczowego, kończąc na wszelkich wdrożonych środkach bezpieczeństwa. Co okazało się skuteczne, a co można by poprawić?

Ośrodek CAFE chciałby również poznać opinie tych niepełnosprawnych kibiców, którzy nie mogli jeszcze wrócić do oglądania meczów na żywo, żeby zrozumieć, co przeszkodziło im w powrocie do kibicowania ich drużynom z perspektywy trybun.

Wyniki tego badania pozwolą ośrodkowi CAFE wesprzeć UEFA, krajowe związki i kluby piłkarskie w upewnianiu się, że niepełnosprawni kibice będą brani pod uwagę na wszystkich etapach planowania powrotu kibiców na stadionu, a oferowane na obiektach usługi będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych by zapewnić im wszystkim przyjazny, bezpieczny i otwarty powrót na trybuny stadionów.

Wypełnienie ankiety:

Wypełnienie kwestionariusza powinno zająć około 10 minut.

Pytania oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.

Alternatywne wersje kwestionariusza dostępne są na żądanie. W razie potrzeby kwestionariusz można wypełnić telefonicznie.

Aby dostać kwestionariusz w innym formacie lub uzyskać pomoc w jego wypełnieniu, należy skontaktować się z Amy Wilson, specjalistką ds. kontaktów z kibicami, dostępności oraz administracji w ośrodku CAFE, poprzez e-mail lub numer telefonu: +44 (0) 7960 579 305, w dni powszednie, między 9:00 a 17:00 GMT.

Ochrona danych:

Udział w ankiecie jest całkowicie dobrowolny, a wszystkie dane osobowe i odpowiedzi będą traktowane jako ściśle poufne. Dostęp do danych zebranych w ankietach będą mieli jedynie pracownicy ośrodka CAFE. Dane kontaktowe nie będą udostępniane osobom trzecim.

W przypadku uzyskania pozwolenia, pracownik ośrodka CAFE może skontaktować się z uczestnikiem ankietowany w celu dalszego omówienia jego/jej odpowiedzi. Wypełniający kwestionariusz wyraża zgodę na wykorzystanie odpowiedzi udzielonych w ankiecie w przyszłych raportach i publikacjach ośrodka CAFE. Komentarze udzielone w trakcie ankiety nie będą przypisane konkretnym respondentom, a ich dane osobowe nie będą w żaden sposób udostępniane na zewnątrz.

W razie dodatkowych pytań dotyczących kwestionariusza lub samego projekt, prosimy o kontakt ze specjalistką ds. kontaktów z kibicami, dostępności oraz administracji w ośrodku CAFE na podany powyżej adres e-mail lub numer telefonu.

T