Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. A ydych chi'n cwblhau'r arolwg hwn fel a ganlyn:

Question Title

* 2. Ble rydych chi'n mynd am wybodaeth am offer i'ch cefnogi chi yn eich bywydau bob dydd? 

Question Title

* 3. Ydych chi'n cael y gwybodaeth sydd ei  hangen arnoch?

Question Title

* 4. A yw'n hawdd cael y gwybodaeth rydych chi eisiau?

Question Title

* 5. Ydych chi'n teimlo bod gennych ddewis ar ba offer ydych chi'n ei gael?

Question Title

* 6. Os ydych chi eisiau gwybodaeth ar sut i ddefnyddio'ch offer pwy ydych chi'n gofyn?      

Question Title

* 7. Pa mor hyderus ydych chi'n teimlo gan ddefnyddio'r offer sydd gennych? 

0 OK 10
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 8. Pa mor annibynnol mae’r offer wedi eich gwneud chi deimlo? 

0 OK 10
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 9. Pa ardal o Sir y Fflint ydych chi'n byw ynddo?

0 of 9 answered
 

T