Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Pryd wnaethoch chi ymweld â Rheilffordd Llyn Padarn ddiwethaf?

Question Title

* 2. Lle mae eich cartref?

Question Title

* 3. Ym mha grŵp oedran ydych chi?

Question Title

* 4. Pan wnaethoch chi ymweld â'n Rheilffordd oeddech chi?

Question Title

* 5. Faint o bobl oedd yn eich parti yn ystod ein hymweliad?

Question Title

* 6. Oes oedd gennych blant gyda chi, beth oedd eu hoedran ar adeg yr ymweliad?

Question Title

* 7. Sut glywsoch chi am Reilffordd Llyn Padarn?

Question Title

* 8. Sut wnaethoch chi deithio i'r rheilffordd?

Question Title

* 9. Pa mor aml ydych chi'n ymweld â rheilffyrdd treftadaeth?

Question Title

* 10. A ddaethoch chi i Lanberis yn bwrpasol i ymweld â'r Rheilffordd?

Question Title

* 11. Pa rai o'r canlynol wnaethoch chi wario arian arno yn ystod eich ymweliad?

Question Title

* 12. Sut fyddech chi'n graddio'ch ymweliad diweddaraf â'r Rheilffordd?

Question Title

* 13. Beth wnaethoch chi fwynhau fwyaf am eich ymweliad â'r rheilffordd?

Question Title

* 14. Beth wnaethoch chi ei fwynhau lleiaf yn ystod eich ymweliad diweddaraf â'r rheilffordd?

Question Title

* 15. A oedd unrhyw beth penodol y gallem fod wedi'i wneud yn wahanol i wella'ch ymweliad?

Question Title

* 16. I'r rhai ohonoch a oedd â phlant gyda chi ar yr ymweliad, sut fyddech chi'n graddio apêl y rheilffordd fel atyniad i deuluoedd?

Question Title

* 17. A fyddech chi'n argymell Rheilffordd Llyn Llanberis i deulu, ffrindiau a chydweithwyr?

Question Title

* 18. Sut fyddech chi'n graddio'r daith trên?

Question Title

* 19. Sut fyddech chi'n graddio'r caffi?

Question Title

* 20. Sut fyddech chi'n graddio croeso a chymwynasgarwch ein staff?

Question Title

* 21. Sut fyddech chi'n graddio'r siop?

Question Title

* 22. Sut fyddech chi'n graddio'r ffordd y gwnaethom gyflwyno hanes a threftadaeth y rheilffordd?

Question Title

* 23. A oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau eraill yr hoffech eu gwneud am eich ymweliad?

Question Title

* 24. Hoffech chi gael eich cynnwys mewn raffl?

Question Title

* 25. Yn olaf, a hoffech gael eich hysbysu am ddigwyddiadau'r rheilffordd a datblygiadau newydd?

0 of 25 answered
 

T