Mae partneriaid TSSW eisiau gwneud yn siŵr bod yr Hwb Gwybodaeth yn darparu’r hyn sydd ei angen arnoch. Helpwch ni i wneud hyn drwy roi adborth ar yr adnodd y gwnaethoch chi ei lawrlwytho.

Question Title

* 1. Pa adnodd wnaethoch chi ei lawrlwytho?

Question Title

* 2. Sut byddech chi’n graddio eich gwybodaeth am y pwnc cyn lawrlwytho’r adnodd hwn?

Question Title

* 3. Sut byddech chi’n graddio eich hyder yn y pwnc nawr eich bod chi wedi defnyddio’r adnodd hwn?

Question Title

* 4. Sut byddech chi’n graddio ansawdd cyffredinol yr adnodd a gafodd ei lawrlwytho?

Question Title

* 5. Sut byddech chi’n graddio eglurder yr wybodaeth a gyflwynwyd yn yr adnodd?

Question Title

* 6. Pa mor berthnasol oedd deunydd yr adnodd i’ch anghenion?

Question Title

* 7. Pa mor debyg ydych chi o argymell yr adnodd hwn i eraill?

Question Title

* 8. Pa mor debyg ydych chi o lawrlwytho adnodd arall o’r Hwb Gwybodaeth?

Question Title

* 9. Mewn ychydig o eiriau, dywedwch wrthym ni sut ydych chi’n bwriadu defnyddio’r hyn rydych chi wedi’i ddysgu o’r adnodd hwn.

Question Title

* 10. Sut gallem ni wella’r adnodd hwn yn y dyfodol?

Question Title

* 11. Pa adnodds eraill hoffech chi eu gweld ar yr Hwb Gwybodaeth, ac ym mha iaith?

Question Title

* 12. Unrhyw sylwadau neu bryderon eraill:

Question Title

* 13. A allwn ni ddyfynnu eich sylwadau mewn deunydd cyhoeddusrwydd yn y dyfodol?

Question Title

* 14. Enw (opsiynol)

Question Title

* 15. Mudiad (opsiynol)

T