Screen Reader Mode Icon

Cyflwyniad

Ar ran Llywodraeth Cymru, mae Energy & Utility Skills wedi'i gontractio i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus dros bedair wythnos ar yr adolygiad o Llwybr Fframwaith Prentisiaeth Gymreig Smart Metering.
 
Rydym yn gwahodd adborth ar y Llwybr Fframwaith drafft diwygiedig; a byddem yn hoffi clywed gan brentisiaid, cyflogwyr, darparwyr hyfforddiant, cyrff dyfarnu, aseswyr a rhanddeiliaid eraill yng Nghymru er mwyn sicrhau bod y Llwybr(au) Fframwaith yn addas i’r diben.
 
Mae'r Llwybr(au) Fframwaith hwn yn cynnwys Lefelau 2.
 
Mae sawl cwestiwn yn yr ymgynghoriad hwn. Nid yw'n rhestr lawn a byddem yn croesawu eich sylwadau ar unrhyw fater cysylltiedig. Nodwch resymau wrth eich atebion lle'n bosibl.

Rydym yn eich gwahodd i roi sylwadau ar ofynion cyffredinol Fframwaith y sector yn ogystal â gofynion penodol ar gyfer pob Llwybr Fframwaith

Mae'r ddogfen Llwybr Fframwaith bresennol i'w chael yn yma ac mae'r Llwybr Fframwaith drafft arfaethedig (Fframwaith gynt) yn yma. Bydd yr ymgynghoriad yn cyfeirio at y dogfennau hyn.

Dylai gymryd tua 15 munud i gwblhau'r ymgynghoriad, a bydd ar agor tan Friday 18 February 2022.

Bydd y data yn yr ymgynghoriad hwn yn cael eu casglu gan Energy & Utility Skills a'u rhannu â Llywodraeth Cymru er mwyn llunio adroddiad mewnol sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Bydd yr adroddiad yn tynnu sylw at y newidiadau sydd angen eu gwneud i'r Llwybr(au) Fframwaith i sicrhau bod y Llwybr Fframwaith arfaethedig yn addas i'r diben.
0 of 18 answered
 

T