Screen Reader Mode Icon

Cyflwyniad

Ar ran Llywodraeth Cymru, mae Energy & Utility Skills wedi'i gontractio i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus dros bedair wythnos ar yr adolygiad o Llwybr Fframwaith Prentisiaeth Gymreig Energy Management.
 
Rydym yn gwahodd adborth ar y Llwybr Fframwaith drafft diwygiedig; a byddem yn hoffi clywed gan brentisiaid, cyflogwyr, darparwyr hyfforddiant, cyrff dyfarnu, aseswyr a rhanddeiliaid eraill yng Nghymru er mwyn sicrhau bod y Llwybr(au) Fframwaith yn addas i’r diben.
 
Mae sawl cwestiwn yn yr ymgynghoriad hwn. Nid yw'n rhestr lawn a byddem yn croesawu eich sylwadau ar unrhyw fater cysylltiedig. Nodwch resymau wrth eich atebion lle'n bosibl.

Rydym yn eich gwahodd i roi sylwadau ar ofynion cyffredinol Fframwaith y sector yn ogystal â gofynion penodol ar gyfer pob Llwybr Fframwaith

Gellir gweld y ddogfen Llwybr Fframwaith drafft newydd yn yma. Bydd yr ymgynghoriad yn cyfeirio at y ddogfen hon.

Dylai gymryd tua 15 munud i gwblhau'r ymgynghoriad, a bydd ar agor tan Friday 18 February 2022.

Bydd y data yn yr ymgynghoriad hwn yn cael eu casglu gan Energy & Utility Skills a'u rhannu â Llywodraeth Cymru er mwyn llunio adroddiad mewnol sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Bydd yr adroddiad yn tynnu sylw at y newidiadau sydd angen eu gwneud i'r Llwybr(au) Fframwaith i sicrhau bod y Llwybr Fframwaith arfaethedig yn addas i'r diben.
0 of 18 answered
 

T