Question Title

* 1. Ydy Taliadau uniongyrchol: Canllaw yn glir a hawdd i'w lywio?

Question Title

* 2. Ydy enwau'r adrannau, tudalennau a phenawdau'n disgrifio'r cynnwys yn gywir?

Question Title

* 3. Ar y cyfan, pa mor hapus ydych chi gyda Thaliadau uniongyrchol: Canllaw 

Question Title

* 4. Oes gennych chi adborth cyffredinol ar sut y gallem wella'r adnodd?

T