Screen Reader Mode Icon

Question Title

Delwedd
Ynglŷn â'r arolwg hwn
Crëwyd yr arolwg hwn i gefnogi Canllawiau drafft Cymru ar arfer gorau wrth Ymgysylltu â Defnyddwyr Gwasanaethau a Gofalwyr.

Rydym am i bawb gymryd rhan yn yr ymgynghoriad hwn gan gynnwys gweithwyr proffesiynol, pobl â phrofiad byw, ffrindiau aelodau o'r teulu a gofalwyr.

Dechreuwn yr arolwg trwy ofyn ichi amdanoch chi'ch hun; ydych chi'n ymateb fel sefydliad, unigolyn neu adran neu grŵp o fewn sefydliad.

Mae'n ddefnyddiol iawn os gallwch chi ddarparu'ch enw a theitl eich swydd.

Rydym hefyd yn deall os nad ydych chi am ddarparu'ch enw neu deitl eich swydd.

Os ydych chi'n cael trafferth, cysylltwch â thîm Practice Solutions, sy'n cefnogi'r fforwm. Fe allwch anfon e-bost at mhforum-consultation@practicesolutions-ltd.co.uk neu 01443 808060 / 07563 928694.

0 o 63 wedi eu hateb
 

T