Question Title

* 3. Hur skulle du beskriva ditt uppdrag eller syftet med din roll? Vad försöker du uppnå?

Question Title

* 4. Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Axiell till en vän eller kollega? 1 = Inte alls troligt, 10 = extremt troligt

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Score

Question Title

* 5. Vilka är Axiells bästa egenskaper? Beskriv med tre ord.

Question Title

* 6. Vilka mindre bra egenskaper förknippar du med Axiell? Beskriv med tre ord.

Question Title

* 7. På en skala från 1-5, hur sanna är följande uttalanden?

  1 2 3 4 5
Jag känner mig som en del av alla kulturinstitutioner globalt sett
Jag ser Axiell som en samarbetspartner
Axiell är experter inom kultursektorn
Axiell bryr sig om att hjälpa kulturinstitutioner att uppnå sitt uppdrag
Axiell är ett framåtriktat företag
Jag lär känna riktiga människor på Axiell

Question Title

* 8. Vad tycker du Axiell kan göra för att förbättra sitt varumärke?

Question Title

* 9. Vilka bilder och färger associerar du med Axiell?

T