Rhanna dy syniadau ar gyfer ein rhestr ddarllen Gaeaf Llawn Lles!

Question Title

Dy enw.
(Ychwanega enw dy ysgol neu grŵp ieuenctid neu weithle os wyt ti’n neud enwebiad ar ran grŵp.)

Question Title

Teitl y llyfr a’r awdur (galli di ddewis mwy nag un wrth gwrs!)

Question Title

Pam hoffet ti weld y llyfr yma ar y rhestr? Er enghraifft, sut ‘naeth y llyfr i ti neu dy deulu a ffrindiau deimlo’n well?

Question Title

Pwy sy’n neud yr argymhelliad? (Galli di dicio mwy nag un blwch os yw’r argymhelliad yn dod gan grŵp oedran cymysg):

Diolch!

T