Cyn i chi lenwi’r ffurflen hon, awgrymwn eich bod yn darllen y Cwestiynau Cyffredin ar ein gwefan.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch chi, neu os oes unrhyw drafferthion technegol â’r ffurflen, mae croeso i chi gysylltu â Llenyddiaeth Cymru.

Dyddiad cau’r broses gais yw 5.00 pm ar dydd Gwener 11 Chwefror 2022.
Eich manylion

Question Title

* 1. Eich enw llawn

Question Title

* 2. Eich cyfeiriad ebost

Question Title

* 3. Eich rhif ffôn

Question Title

* 4. Eich cyfeiriad cartref, gan gynnwys cod post

Question Title

* 5. Eich dyddiad geni

Mae’r cwrs hwn wedi ei greu yn arbennig i awduron a darpar awduron sydd yn cael eu tangynrychioli yn y byd llenyddiaeth a chyhoeddi yng Nghymru. Drwy ddarparu arweiniad i awduron o liw, awduron sydd yn byw ag anableddau neu salwch, awduron LHTDC+, awduron sydd yn dod o gefndir incwm isel, neu awduron sy’n cael eu tangynrychioli mewn modd arall, y gobaith yw y bydd y profiadau bywyd yma yn cael gwell cynrychiolaeth yn y dyfodol – gan sicrhau fod ein llenyddiaeth a’n llyfrau yn berthnasol i bawb.

Question Title

* 6. Ydych chi yn:

T