Thema Strategol: Lleihau risg

Gweithred Flaenoriaethol: Gweithio gydag eraill i ddiogelu ein cymunedau rhag niwed neu’r perygl o niwed

Question Title

* 1. A ydych chi’n cytuno y dylai hyn fod yn flaenoriaeth i ni?

Question Title

* 2. Pa wasanaethau y gallwn eu darparu i’ch diogelu rhag niwed?

Question Title

* 3. Sut gallwn eich diogelu rhag niwed yn awr ac yn y dyfodol?

Question Title

* 4. Beth mae “gweithio gydag eraill” yn ei olygu i chi?

T