Screen Reader Mode Icon
Począwszy od roku 2009, Centrum CAFE działa na rzecz świata, w którym osoby niepełnosprawne mogą zajmować należne im miejsce w świecie piłki nożnej jako kibice, pracownicy, wolontariusze i decydenci.

W ramach naszej działalności, Międzynarodowa Konferencja Centrum CAFE odbywa się co trzy lata, za każdym razem zrzeszając niepełnosprawnych kibiców, kluby, krajowe stowarzyszenia, organy zarządzające piłką nożną oraz pozostałe kluczowe zainteresowane strony związane ze sportem oraz szeroko pojętym sektorem ds. dostępności, w celu dzielenia się przykładami sprawdzonych rozwiązań, promowania dostępu i integracji oraz świętowania #PełnegoDostępu w świecie piłki nożnej.

W tym roku odbędzie się czwarta Międzynarodowa Konferencja Centrum CAFE. Niestety, z powodu pandemii Covid-19 oraz trwających ograniczeń w podróżowaniu w wielu częściach Europy i poza nią, nie będziemy w stanie spotkać się osobiście na stadionie tak, jak podczas poprzednich Konferencji Centrum CAFE. Uroczystość mająca miejsce w roku 2021 odbędzie się wirtualnie.

Zapraszamy poprzednich uczestników Konferencji Centrum CAFE oraz wszystkie kluczowe zainteresowane strony do wypełnienia naszej ankiety, która pomoże zespołowi CAFE w zaplanowaniu uroczystości. Ankieta skupia się na kluczowych obszarach planowania, między innymi na proponowanych datach, terminach spotkań, zagadnieniach, które będą omawiane oraz wymogach dotyczących dostępu.

Państwa odpowiedzi pomogą Centrum CAFE przygotować się do czwartej Międzynarodowej Konferencji oraz zapewnić przyjemną, przystępną i informacyjną wirtualną uroczystość dla wszystkich zainteresowanych stron.

Jak wypełnić ankietę:

Wypełnienie ankiety powinno zająć około 10 minut.

Inne wersje ankiety dostępne są na żądanie. W razie potrzeby ankietę można wypełnić telefonicznie.

Aby otrzymać ankietę w innym formacie lub uzyskać pomoc w jej wypełnieniu, należy skontaktować się z Amy Wilson, specjalistką ds. kontaktów z kibicami, dostępności oraz administracji w Centrum CAFE, poprzez e-mail amy@cafefootball.eu  lub telefon +44 (0)7960 579 305 w godzinach od 9:00 do 17:00 BST w dni powszednie.

Ochrona danych osobowych:

Udział w ankiecie jest całkowicie dobrowolny, a wszystkie dane osobowe i odpowiedzi będą traktowane ściśle poufnie. Nikt inny poza personelem CAFE nie będzie miał dostępu do zebranych danych, a dane kontaktowe nie zostaną udostępnione osobom trzecim.

Jeżeli wyrażono na to zgodę, personel Centrum CAFE może skontaktować się z ankietowanymi w celu dalszego omówienia niektórych odpowiedzi. Wypełniając ankietę zgadzają się Państwo na wykorzystanie udzielonych odpowiedzi w przyszłych raportach i publikacjach Centrum CAFE. Żadne publikowane przez nas komentarze nie będą przypisywane ankietowanym oraz nie zostaną udostępnione żadne dane osobowe.

W razie dalszych pytań dotyczących ankiety lub w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat projektu, prosimy o kontakt z naszą specjalistką ds. kontaktów z kibicami, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej.
0 z 13 z odpowiedziami
 

T