Screen Reader Mode Icon

Argyfwng Costau Byw

Question Title

* 1. Ydy’ch biliau ynni wedi codi?  Os ydyn, ydych chi’n gwybod gan faint? 

Question Title

* 2. Ydych chi’n gallu fforddio’r cynydd?

Question Title

* 3. Os ydyn nhw'n codi eto, sut bydd yn effeithio arnoch chi?

Question Title

* 4. Ydy’ch bil bwyd wythnosol wedi codi?

Question Title

* 5. Bydd codi pris petrol yn effeithio arnoch chi?   Os ‘bydd’, sut?

Question Title

* 6. Petai angen cyngor/cymorth arnoch chi, ydych chi’n gwybod lle i ddod o hyd i’r help?

Question Title

* 7. Ydych chi’n gwybod pa help sydd ar gael? 

Question Title

* 8. Ydych chi wedi cysylltu gyda rhywun am gostau ychwanegol ynni, tanwydd neu fwyd yn barod? 
Os ‘ydw’, pwy?  
Oedden nhw’n gallu eich helpu? 
Os na, pa help oeddech chi angen ganddyn nhw?

Question Title

* 9. Ydych chi eisiau gwybodaeth am fudiadau sy’n gallu eich helpu neu rhoddi cyngor?

Question Title

* 10. Ydych chi'n meddwl y dylai gwleidyddion wneud rhywbeth? Beth?

0 of 10 answered
 

T