Ymgynghoriad: Canllawiau drafft ar ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn gyfrifol

I ddarllen y canllawiau drafft tra'n ymateb i'r ymgynghoriad ewch i gofalcymdeithasol.cymru/ymgynghoriadau/ymgynghoriad-ar-ganllawiau-drafft-ar-ddefnyddio-cyfryngau-cymdeithasol-yn-gyfrifol (bydd y dolen yma'n agor mewn ffenest newydd)
 

Question Title

* 1. Ydych chi’n cytuno y bydd y canllawiau ynghylch 'defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn gyfrifol' yn cefnogi gweithwyr gofal cymdeithasol proffesiynol yn eu gwaith?

Question Title

* 2. A oes gennych chi unrhyw sylwadau ar gynnwys y canllawiau? Dywedwch wrthym ni os oes unrhyw fylchau

Question Title

* 3. Dywedwch wrthym ni sut y gallwch chi ddefnyddio’r canllawiau yn eich rôl

T