Ievads

Kā šķērslis tiek raksturos jebkas, kas liedz nodrošināt enterālo barošanu pacientam nepieciešamā daudzumā. Zemāk apskatāms saraksts ar 25 identificētiem šķēršļiem, kas liedz nodrošināt enterālo barošanu kritiski slimiem pacientiem. Izlasi katru no piedāvātajiem variantiem rūpīgi. Apsver, vai tas ir uzskatāms kā šķērslis enterālās barošanas nodrošināšanai bērnu intensīvās terapijas nodaļā. Novērtē katru no dotajiem variantiem skalā no 0-7 : ar “0” tiek apzīmēts “neietekmē nemaz”, bet ar “7” tiek apzīmēts “ārkārtīgi nozīmīgi”. Katru potenciālo šķērsli novērtē ar skaitli, kas vistiešāk attiecas uz bērnu intensīvo terapiju, kurā stādā.

Question Title

Enterālās barošanas nodrošināšana pacientam

  Neietekmē nemaz Pavisam maz Maz Vidēji Būtiski ietekmē Ļoti būtiski ietekmē Ārkārtīgi nozīmīgi
1. Ārsta kavēšanās, nozīmējot enterālo barošanu
2. Nepieciešams uzgaidīt līdz ārsts nozīmēs un pārbaudīs rentgenu, lai apstiprinātu barošanas zondes atrašanās vietu
3. Bieža barošanas zondes spontāna evakuācija, kas prasa jaunas zondes ievietošanu
4. Prokinētisku līdzekļu nozīmēšanas kavēšanās pacientiem, kuri nepanes enterālo barošanu (piem. liela kuņģa retence)
5. Kavēšanās vai grūtības, ievietojot barošanas zondi tievajās zarnās, pacientam, kurš nepanes enterālo barošanu (piem. liela kuņģa retence)
6. Pēc pacienta stabilizācijas joprojām citi aspekti pacientu aprūpē ir svarīgāki par enterālo barošanu
7. Uztura terapija netiek regulāri apspriesta dežūras pieņemšanas/nodošanas laikā.
8. Pacientam ierobežots uzņemamā šķidruma daudzums (piem. pacientiem pēc kardioķirurģiskām OP)
9. Pārāk konservatīvs ITN barošanas protokols
10. Grūtības nodrošināt enterālo barošanu obturētas zondes vai sūkņa darbības traucējumu dēļ pacientiem ar iebiezinātu barošanas maisījumu

Question Title

Dietologa atbalsts

Lūdzu nesniegt atbildes uz nākamajiem 4 jautājumiem, ja Jums nav dietologa

  Neietekmē nemaz Pavisam maz Maz Vidēji Būtiski ietekmē Ļoti būtiski ietekmē Ārkārtīgi nozīmīgi
11. Nepieciešams uzgaidīt līdz dietologs izvērtē pacientu
12. Dietologs parasti neierodas uz ikdienas dežūras pieņemšanu/nodošanu
13. Vakaros, brīvdienās vai svētku dienās dietologi nav pieejami
14. Nepietiekoši daudz laika tiek veltīts apmācībām kā optimāli barot pacientu

Question Title

ITN resursi

  Neietekmē nemaz Pavisam maz Maz Vidēji Būtiski ietekmē Ļoti būtiski ietekmē Ārkārtīgi nozīmīgi
15. Lemesli, kas saistīti ar kavēšanos sagatavot vai iegūt nestandarta enterālās barošanas maisījumus
16. Nav pietiekams barošanas sūkņu skaits nodaļā

Question Title

Personāla attieksme un uzvedība

  Neietekmē nemaz Pavisam maz Maz Vidēji Būtiski ietekmē Ļoti būtiski ietekmē Ārkārtīgi nozīmīgi
17. Citas specializācijas ārsti (piem.ķirurgs, gastroenterologs) pieprasa pacientu nebarot enterāli
18. Māsai neizdodas ievērot enterālās barošanas protokolu
19. Enterālā barošana tiek pārtraukta sakarā ar caureju
20. Bailes no nevēlamām blakusparādībām, agresīvi enterāli barojot pacientus
21. Enterālā barošana tiek pārtraukta sakarā ar dažādām manipulācijām, piemēram, fizioterapiju, pacientu grozīšanu un noteiktu zāļu lietošanu
22. Enterālā barošana pārtraukta pirms manipulācijām vai operācijas
23. Zināšanu trūkums par pašreizējiem uztura vadlīnijām bērnu intensīvās terapijas nodaļā
24. Intensīvās terapijas komanda uzskata, ka nepieciešamā daudzuma uztura nodrošināšana neuzlabo pacienta iznākumus
25. Personāla zināšanu un atbalsta trūkums mātēm, kas baro bērnu ar krūti

Question Title

Veselības aprūpes speciālista raksturojums , kurš piedalās pētījumā

 Kāda ir Jūsu primārā specializācija bērnu intensīvajā terapijā?

Question Title

Cik ilgi Jūs strādājat bērnu intensīvās terapijas nodaļā?

Question Title

Kurā valstī atrodas Jūsu bērnu intensīvās terapijas nodaļa?

Question Title

Kāda veida bērnu intensīvās terapijas nodaļā Jūs strādājat?

Question Title

Vai, Jūsuprāt, ir vēl citi šķēršļi, kas traucē nodrošināt enterālo barošanu, kuri nav iekļauti sarakstā?

T