Screen Reader Mode Icon

Diolch yn fawr am ateb yr arolwg hwn

Mae eich adborth yn werthfawr a bydd yn ein helpu i wella ein digwyddiadau.

Question Title

* 1. Enw’r digwyddiad:

Question Title

* 2. Dyddiad y digwyddiad:

Date

Question Title

* 3. Sut glywsoch chi am y digwyddiad hwn?

Question Title

* 4. Pa sgôr fyddech chi’n ei rhoi i’r digwyddiad yn gyffredinol?

Question Title

* 5. Beth oeddech chi wedi’i fwynhau fwyaf am y digwyddiad?

Question Title

* 6. Oedd unrhyw agweddau ar y digwyddiad y byddech chi’n hoffi eu gweld yn cael eu gwella neu’n cael eu gwneud yn wahanol?

Question Title

* 7. Drwy gymryd rhan yn y digwyddiad hwn:

  Cytuno’n gryf Cytuno Ddim yn cytuno nac yn anghytuno Anghytuno Anghytuno’n gryf Ddim yn Berthnasol
Rwy’n deall yn well pam mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn lle arbennig
Roeddwn i’n teimlo’n rhan o’r profiad
Roedd tirwedd neu forwedd y Parc Cenedlaethol wedi fy ysgogi neu fy ysbrydoli
Fe wnaeth i mi fod eisiau gwybod rhagor am natur, bywyd gwyllt neu dreftadaeth y lle arbennig hwn
Roeddwn i’n gallu ymlacio a mwynhau’r amser gyda ffrindiau a theulu
Roeddwn i’n teimlo fy mod yn cael fy ysgogi i newid fy ffordd o fyw mewn ffordd sydd o fudd i’r amgylchedd ac yn gwella fy llesiant i a llesiant pobl eraill
Cefais fy nghymell i gefnogi ymdrechion cadwraeth y Parc Cenedlaethol

Question Title

* 8. Faint o ddigwyddiadau’r Parc Cenedlaethol oeddech chi wedi bod yn rhan ohonyn nhw o’r blaen?

Question Title

* 9. O ble’r ydych chi'n dod?

Question Title

* 10. Ydych chi?

Question Title

* 11. Unrhywbeth i’w ychwanegu?

0 of 11 answered
 

T