Wstęp

Celem tego projektu badawczego jest lepsze zrozumienie pracy, jaką Stowarzyszenia Kibiców Niepełnosprawnych (DSA) wykonują w Europie w celu poprawienia dostępu i integracji w swoich klubach.

Ośrodek CAFE chce uzyskać również informacje na temat ostatnich osiągnięć i wyzwań, z jakimi zmagają się DSA.

Końcowym założeniem tej ankiety jest uzyskanie informacji na temat tego, w jaki sposób ośrodek CAFE może zaoferować wsparcie obecnym DSA w ulepszaniu i świętowaniu #Pełnego Dostępu (#Total Access) w klubach i poza nimi.

Opinie, które otrzymamy od członków DSA w trakcie trwania tego projektu badawczego, pomogą ośrodkowi CAFE w przygotowaniu szczegółowego sprawozdania, które zostanie udostępnione naszym partnerom, oraz w stworzeniu wytycznych dla nowych i istniejących DSA.

Wypełnianie ankiety:

Ankieta składa się z 6 części, a jej wypełnienie zajmie około 15 minut. Alternatywne formaty dostępne są na żądanie.

Ochrona danych osobowych:

Pana/-i udział w ankiecie jest całkowicie dobrowolny, a wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako ściśle poufne.

Ośrodek CAFE może wykorzystać część odpowiedzi w przyszłych publikacjach, jednak żadne z opublikowanych komentarzy nie będą powiązane z respondentami, a ich imiona nie zostaną podane do publicznej wiadomości.

Być może skontaktujemy się z Panem/Panią w celu dalszego omówienia udzielonych odpowiedzi.

Aby uzyskać więcej informacji o ankiecie oraz sposobie przetwarzania danych osobowych przez ośrodek CAFE, prosimy o kontakt z nami.

Jeśli ma Pan/i jakiekolwiek pytania, potrzebuje pomocy w wypełnieniu ankiety lub uzyskaniu jej alternatywnego formatu, prosimy skontaktować się z ośrodkiem CAFE wysyłając e-mail do Amy Wilson, specjalistki ds. kontaktów z kibicami, dostępności oraz administracji ośrodka CAFE na adres amy@cafefootball.eu lub telefonicznie na numer +44 (0)203 355 9867.

T